Livet är fullt av oväntade händelser och ibland tvingas man avboka sin vistelse. Detta kan du göra via telefon och mail. Bokningen anses avbokad när du fått bekräftelse om avbokning från oss.

Utan avbokningsskydd

  • Vid avbokning tidigare än 14 dagar före 13.00 på ankomstdagens debiteras 0% av hyran.
  • Vid avbokning 14-2 dagar före 13.00 på ankomstdagen debiteras 50% av hyran.
  • Vid avbokning mindre än 48 timmar före 13.00 på ankomstdagen debiteras 100% av hyran.

Vid avbokningar på grund av följande fall debiteras 0% av hyran.

  • Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, maka/make, sambo, föräldrar, barn, syskon eller medresenär.
  • Inträffande av någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din bokning. För att avbokningen ska vara giltigt behöver Ni kunna styrka ert förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag.

För att avbokningsskyddet ska vara giltigt behöver Ni kunna styrka ert förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget ska vara oss tillhanda snarast möjligt. Ändring i befintlig bokning som innebär annan ankomstdag, avresedag eller annat boende betraktas som avbokning och ny bokning.

Med avbokningsskydd

  • Vid avbokning senast 24 timmar före ankomstdagen kl 13.00 debiteras 0% av hyran.
  • Vid avbokning mindre än 24 timmar före ankomstdagen kl 13.00 debiteras 100% av hyran.

Avbokningsskyddet är ej återbetalningsbart.
Ej avbokad bokning debiteras 100% oavsett om du köpt till avbokningsskydd eller inte.
Bokningen är bindande när bokningsbekräftelsen skickats ut.