Nordens ark finner du från oss ca 30 minuters bilresa.

Nordens Ark är öppet året runt och hos dem hittar du allt från tigrar till sköldpaddor i den vilda delen av parken. I ladugården kan man träffa och klappa både kor, kaniner och grisar m.m. Genom att besöka Nordens Ark stödjer du arbetet med att rädda hotande djur.

Läs gärna mer på deras hemsida http://www.nordensark.se